Standings, GT World Challenge Asia

GT3 ProAM Drivers 2018 Standings

GT3 ProAM Drivers
Pos Driver Total R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
1 Hiroshi Hamaguchi 186 15 15 25 12 6 25 0 18 15 25 18 12
1 Marco Mapelli 186 15 15 25 12 6 25 18 15 25 18 12
2 Yuke Taniguchi 173 8 12 18 18 25 10 25 15 15 12 15
3 Raffaele Marciello 155 25 25 18 18 4 25 6 18 8 8
4 Anthony Liu 141 18 18 12 15 2 8 12 6 25 25
5 Alexander Mattschull 136 6 25 18 18 4 25 6 18 8 8
6 Alexandre Imperatori 117 25 10 25 15 15 12 15
7 Andrew Kim 113 10 15 6 1 10 4 18 6 25 18
7 Adderly Fong 113 10 15 6 1 10 4 18 6 25 18
8 Morris Chen 110 2 8 8 15 18 10 12 12 15 10
9 Josh Burdon 91 18 18 12 15 2 8 12 6
10 Tim Slade 82 2 8 8 15 12 12 15 10
11 Hiroaki Nagai 75 12 8 4 10 1 12 8 10 10
12 Roelof Bruins 68 4 10 4 12 4 15 1 10 8
12 Juwon Seo 68 4 10 4 12 4 15 1 10 8
13 Daisuke Ito 62 12 8 4 10 8 10 10
14 Tsugio Matsuda 56 8 12 18 18
15 Brice Bosi 50 25 25
15 Alessio Picariello 50 25 25
16 Satoshi Hoshino 36 10 12 6 8
16 Seiji Ara 36 10 12 6 8
17 Maximilian Buhk 31 6 25
18 Davide Rigon 28 18 10
19 Takeshi Kimura 25 8 15 2
19 Kei Cozzolino 25 8 15 2
20 Naoki Yokomizo 18 4 6 8
21 Lim Keong Wee 16 10 6
22 Alex Yoong 16 10 6
23 Kota Sasaki 13 1 12
24 Tamotsu Kondo 10 4 6
25 Xu Wei 8 8
26 Kouichi Okumura 2 2
26 Daisuke Yamawaki 2 2