Standings, GT World Challenge Asia

GT4 Overall 2023 Standings

GT4 Overall
Pos Driver Total R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
1 Masaki Kano 162 25 25 25 25 25 12 25
1 Manabu Orido 162 25 25 25 25 25 12 25
2 Haridarma Manoppo 143 25 25 25 18 25 25
2 Nonaka Seita 143 25 25 25 18 25 25
3 Naohiko Otsuka 136 15 25 15 18 18 18 15 12
3 Sho Kobayashi 136 15 25 15 18 18 18 15 12
4 Masayoshi Oyama 87 18 18 18 18 15
4 Ryohei Sakaguchi 87 18 18 18 18 15
5 Masanori Nogami 27 12 15
5 Hiromitsu Fujii 27 12 15