Standings, GT World Challenge Asia

2022 Standings

GT3 Overall
Pos Driver Total R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1 Jefri Ibrahim 105 25 10 15 18 12 25
1 Nick Foster 105 25 10 15 18 12 25
2 Takeshi Kimura 75 25 10 25 15
2 Kei Cozzolino 75 25 10 25 15
3 Naoki Yokomizo 54 12 12 18 12
4 Hiroaki Nagai 46 18 10 18
4 Yuta Kamimura 46 18 10 18
5 Adrian D'Silva 43 18 25
5 Earl Bamber 43 18 25
6 Kantadhee Kusiri 41 12 4 15 10
6 Tanart Sathienthirakul 41 12 4 15 10
7 Setiawan Santoso 31 15 15 1
7 Reid Harker 31 15 15 1
8 Abu Ibrahim 30 8 18 2 2
8 Jazeman Jaafar 30 8 18 2 2
8 Kiyoto Fujinami 30 18 12
9 Andrew Macpherson 25 10 6 1 8
9 Ben Porter 25 10 6 1 8
9 Yusuke Yamasaki 25 25
9 Yorikatsu Tsujiko 25 25
10 Shogo Mitsuyama 24 12 12
11 Tomohide Yamaguchi 23 8 15
11 Seiji Ara 23 8 15
12 Sandy Stuvik 21 6 8 6 1
12 David Pun 21 4 6 1 6 4
13 Hiroshi Hamaguchi 18 12 6
13 Mineki Okura 18 12 6
14 Yasser Shahin 14 6 8
14 Satoshi Hoshino 14 4 8 2
14 Tomonobu Fujii 14 4 8 2
14 Shaun Thong 14 4 6 4
14 Koizumi Hiroshi 14 6 8
14 Keita Sawa 14 6 8
15 Kei Nakanishi 12 10 2
15 Shigekazu Wakisaka 12 10 2
16 Tadao Uematsu 5 4 1
16 Yudai Uchida 5 4 1