Standings, GT World Challenge Asia

GT3 Overall 2022 Standings

GT3 Overall
Pos Driver Total R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1 Takeshi Kimura 126 25 10 25 15 18 15 18
1 Kei Cozzolino 126 25 10 25 15 18 15 18
2 Jefri Ibrahim 123 25 10 15 18 12 25 2 1 15
2 Nick Foster 123 25 10 15 18 12 25 2 1 15
3 Naoki Yokomizo 112 12 12 18 12 25 25 8
4 Kiyoto Fujinami 88 18 12 25 25 8
5 Satoshi Hoshino 83 4 8 2 15 25 4 25
5 Tomonobu Fujii 83 4 8 2 15 25 4 25
6 Tomohide Yamaguchi 71 8 15 12 18 18
6 Seiji Ara 71 8 15 12 18 18
7 Kantadhee Kusiri 68 12 4 15 10 6 10 1 10
7 Tanart Sathienthirakul 68 12 4 15 10 6 10 1 10
8 Hiroaki Nagai 67 18 10 18 6 15
8 Yuta Kamimura 67 18 10 18 6 15
9 Abu Ibrahim 62 8 18 2 2 12 8 12
9 Jazeman Jaafar 62 8 18 2 2 12 8 12
10 Setiawan Santoso 53 15 15 1 8 10 4
10 Reid Harker 53 15 15 1 8 10 4
11 Adrian D'Silva 43 18 25
11 Earl Bamber 43 18 25
12 Koizumi Hiroshi 34 6 8 8 12
12 Keita Sawa 34 6 8 8 12
13 David Pun 31 4 6 1 6 4 10
14 Yusuke Yamasaki 30 25 4 1
14 Yorikatsu Tsujiko 30 25 4 1
15 Hiroshi Hamaguchi 30 12 6 6 6
15 Mineki Okura 30 12 6 6 6
16 Andrew Macpherson 25 10 6 1 8
16 Ben Porter 25 10 6 1 8
17 Shogo Mitsuyama 24 12 12
17 Shaun Thong 24 4 6 4 10
18 Sandy Stuvik 21 6 8 6 1
19 Kei Nakanishi 17 10 2 1 2 2
19 Shigekazu Wakisaka 17 10 2 1 2 2
20 Yasser Shahin 14 6 8
21 Tadao Uematsu 11 4 1 4 2
21 Yudai Uchida 11 4 1 4 2