Standings, GT World Challenge Asia

GT3 Overall 2023 Standings

GT3 Overall
Pos Driver Total R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
1 Anthony Liu Xu 142 1 25 10 25 15 10 25 12 18 1
2 Abu Ibrahim 137 25 25 18 12 15 12 15 15
3 Lv Wei 133 10 15 15 15 25 1 15 12 25
4 Vutthikorn Inthraphuvasak 130 18 15 18 25 2 8 18 18 8
5 Luca Stolz 95 25 25 18 12 15
6 Alessio Picariello 95 18 15 18 8 18 18
7 Daniel Juncadella 91 10 25 25 12 18 1
8 Andrew Haryanto 90 4 2 8 12 4 25 10 25
8 James Yu Kuai 90 4 2 8 12 4 25 10 25
9 Yuan Bo 74 15 12 6 10 1 4 8 18
9 Leo Ye Hongli 74 15 12 6 10 1 4 8 18
10 Hiroaki Nagai 71 6 15 18 12 4 6 10
10 Yuta Kamimura 71 6 15 18 12 4 6 10
11 Patrick Pilet 68 15 1 15 12 25
12 Dennis Olsen 65 10 15 15 25
13 Bao Jinlong 59 8 1 6 18 10 10 6
14 Fabian Schiller 51 1 25 15 10
15 Zhou Bihuang 48 12 12 10 12 2
15 Dennis Lind 48 12 12 10 12 2
16 Piti Bhirombhakdi 44 1 8 10 25
16 Naoki Yokomizo 44 1 8 10 25
17 Mikael Grenier 42 12 15 15
18 Klaus Bachler 35 25 2 8
19 Hirobon 33 18 15
19 Shintaro Kawabata 33 18 15
20 Xie An 33 8 8 1 4 12
20 Mikkel Mac 33 8 8 1 4 12
21 Jeffrey Lee 29 18 4 6 1
21 Maximilian Goetz 29 18 4 6 1
22 Matteo Cairoli 28 18 10
23 Shinji Takei 25 25
23 Akira Iida 25 25
24 Setiawan Santoso 18 18
24 Reid Harker 18 18
25 Sun Jingzu 18 2 4 2 8 2
25 Franky Cheng Congfu 18 2 4 2 8 2
26 Edoardo Mortara 16 10 6
27 Takeshi Kimura 16 2 6 8
27 Kei Cozzolino 16 2 6 8
28 Satoshi Hoshino 16 6 8 2
28 Tomonobu Fujii 16 6 8 2
29 Tomohide Yamaguchi 15 10 1 4
29 Seiji Ara 15 10 1 4
30 Alexandre Imperatori 15 8 1 6
31 Morris Chen 14 4 6 4
31 Alvaro Parente 14 4 6 4
32 Junsan Chen 12 12
32 Jesse Krohn 12 12
33 Ling Kang 12 10 2
33 Cao Qi 12 10 2
34 Paul Kung Ching Ip 12 4 8
34 Edoardo Liberati 12 4 8
35 Brian Lee 9 1 6 2
35 Hideto Yasuoka 9 1 6 2
36 Jefri Ibrahim 7 6 1
37 Richie Stanaway 6 6
38 Dechathorn Phuakkarawut 6 6
38 Pasarit Promsombat 6 6
39 Kiyoshi Uchiyama 4 4
39 Tsubasa Kondo 4 4
40 Kevin Chen 4 2 2
40 Jens Klingmann 4 2 2
41 Broc Feeney 1 1
42 Mineki Okura 1 1
42 Hiroshi Hamaguchi 1 1
Henk Kiks 0
Eshan Pieris 0
Hu Yuqi 0
Bian Hao 0
Andrew Macpherson 0
Ben Porter 0
Kiwamu Katayama 0
Keita Sawa 0
Yuko Suzuki 0
Masataka Inoue 0
Hiroaki Hatano 0
Shinya Hosokawa 0
Kei Nakanishi 0
Shigekazu Wakisaka 0
Kazunori Suenaga 0
Morio Nitta 0
Yusuke Yamasaki 0
Yorikatsu Tsujiko 0
Tadao Uematsu 0
Masaaki Nishikawa 0
Atsushi Tanaka 0